THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo xét tuyển vào đại học chính quy năm 2016 như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển
1.1 Các chương trình đào tạo chất lượng cao
Nhóm ngành
Ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Điều kiện nộp hồ sơ
Công nghệ thông tin
Khoa học máy tính
D480101
60
Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức, có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 70 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên và bài thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt từ 32 điểm theo thang điểm 80 (tương đương 40 điểm theo thang điểm 100) trở lên hoặc có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ trong Bảng quy đổi phía dưới để đăng ký xét tuyển.
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510302
60
Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm bài thi ĐGNL tiếng Anh
STT
TOEFL PBT
(310-677)
TOEFL iBT
(0-120)
CambridgeTests
(0-100)
IELTS
(0-9.0)
Điểm tiếng Anh tương đương để xét tuyển
Ghi chú
1
450
45
70-89 PET
45-59 FCE
4.0-4.5
70
Bậc 3/6
2
500
61
90-100 PET
60-79 FCE
5.0-5.5
80
Bậc 4/6
3
550
80
80-100 FCE
60-79 CAE
6.0-7.0
90
Bậc 5/6
4
625
107
80-100 CAE
45-59 CPE
7.5-9.0
100
Bậc 6/6
– Mức điểm nêu trên là mức điểm tối thiểu.
– Các chứng chỉ tiếng Anh kể trên còn trong thời gian có giá trị tính đến thời điểm xét tuyển.
– TOEFL PBT, TOEFL iBT: Các bài thi tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh ETS, Hoa Kỳ.
– Cambridge Tests, IELTS: Các bài thi tiếng Anh quốc tế của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.
1.2 Các chương trình đào tạo chuẩn
Nhóm ngành
Ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Điều kiện nộp hồ sơ
Công nghệ thông tin
Khoa học máy tính
D480101
30
Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 80 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên
Truyền thông và mạng máy tính
D480102
60
Hệ thống thông tin
D480104
60
Công nghệ thông tin
D480201
210
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510302
60
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Cơ kỹ thuật
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
D510203
90
Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 75 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên) trở lên
Cơ kỹ thuật
D520101
100
Vật lý kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật
D520401
60
Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ năm 2016
Vật lý kỹ thuật
Kỹ thuật năng lượng chương trình kỹ sư
QHI.TĐ01
50
Tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức có điểm bài thi ĐGNL còn giá trị đạt từ 70 điểm (đã được cộng điểm ưu tiên)
 2. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực:
Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi).
 3. Nguyên tắc xét tuyển:
– Xét theo điểm các bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng ĐKXT của thí sinh; Điểm ngưỡng tuyển được xác định theo nhóm ngành, thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển sẽ được phân vào ngành cụ thể trong nhóm ngành dựa theo nguyện vọng đăng ký, điểm thi của thí sinh và chỉ tiêu của từng ngành (có tính đến tỷ lệ thí sinh ảo).
– Các chương trình đào tạo chất lượng cao: Điểm ngưỡng tuyển được tính trên tổng điểm bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên) và bài thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh, tính theo thang điểm 100)
– Các chương trình đào tạo chuẩn: Điểm ngưỡng tuyển là điểm của bài thi ĐGNL (đã được cộng điểm ưu tiên).
 4. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT):
– Thí sinh ĐKXT trực tuyến tại website www.uet.vnu.edu.vn hoặc cổng thông tin ĐKXT: xettuyen.vnu.edu.vn
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ;
– Thời gian đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 13/6 đến 16 giờ 30 ngày 24/6/2016.
 5. Thông báo kết quả và triệu tập nhập học:
– Thông tin xét tuyển (số lượng thí sinh ĐKXT cộng dồn được xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp) được công bố hàng ngày trên website www.uet.vnu.edu.vn;
– Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào học tại các chương trình đào tạo của Nhà trường được công bố trên website www.uet.vnu.edu.vn trước ngày 30/6/2016;
– Gửi giấy triệu tập thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển: trước ngày 25/7/2016;
– Nhập học: trước ngày 15/8/2016.
Trường Đại học Công nghệ trân trọng thông báo./.