Chương trình cử nhân ĐTVT đạt trình độ quốc tế

Trong khuôn khổ nhiệm vụ chiến lược phát triển đào tạo của Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN), đề án “Xây dựng và Phát triển ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông đạt trình độ Quốc tế của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), thuộc ĐHQGHN, được triển khai nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông đạt trình độ quốc tế, góp phần đổi mới cơ bản và toàn diện chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHCN và ĐHQGHN nói riêng, cũng như giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

MỘT SỐ NÉT ƯU VIỆT:

  • Chương trình được thiết kế trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Điện tử – Viễn thông của Trường Đại học Công nghệ và Khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính của Đại học Quốc gia Singapore, là trường đứng trong danh sách top-20 trường trên thế giới.
  • Các môn học được giảng dạy bởi các giảng viên hàng đầu trong nước và trên thế giới.
  • Sinh viên được học tiếng Anh để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong suốt khóa học, chẳng hạn như nghe giảng, đọc sách giáo khoa, làm nghiên cứu, viết khóa luận tốt nghiệp, trao đổi học thuật với giảng viên. Thành thạo tiếng Anh vừa là lợi thế cho sinh viên vừa là yêu cầu của khóa học.
  • Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc sẽ được cấp học bổng trong thời gian học cũng như được tạo điều kiện đi thực tập ở nước ngoài.

MỤC TIÊU

ĐÀO TẠO VÀ BỒ DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU:

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy để có kiến thức và trình độ chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến và hiệu quả, khả năng hợp tác bình đẳng và hiệu quả về nghiên cứu khoa học công nghệ và trao đổi đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước, năng lực nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ cao để có được các sản phẩm KH-CN đạt trình độ quốc tế và tiêu biểu quốc gia, bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia có uy tín và các tạp chí khoa học quốc tế có nhân tố ảnh hưởng cao, các sách chuyên khảo có giá trị, các sản phẩm công nghệ áp dụng được vào thực tiễn.

ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ:

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và phục vụ để có năng lực, kiến thức rộng và kỹ năng nghiệp vụ tốt, ngoại ngữ thành thạo, để nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ trong đào tạo đại học.

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

Đổi mới căn bản nội dung chương trình và giáo trình, phương pháp giảng dạy – học, phương pháp kiểm tra đánh giá, qui trình quản lý đào tạo, phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn kết đào tạo và NCKH, tạo dựng môi trường học thuật đạt chuẩn của một số trường đại học có uy tín cao trên thế giới.

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU:

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông; thu hút thêm các nguồn lực để xây dựng và phát triển Khoa Điện tử – Viễn thông nói riêng và Trường Đại học Công nghệ nói chung, thu hút được sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.

CUNG CẤP CHO XÃ HỘI NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ:

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông có nhân cách và nắm vững đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức rộng, trình độ chuyên môn cao, nhiều kỹ năng nghề nghiệp bao gồm cả thành thạo tiếng Anh, năng lực tự học và tự nghiên cứu, để có đủ tự tin làm việc trong một môi trường quốc tế trong ngành Điện tử – Viễn thông và các lĩnh vực liên quan, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

LỰA CHỌN CHUYÊN NGÀNH:

Sinh viên cần học 3 môn rộng và 3 môn sâu trong các môn lựa chọn chuyên ngành. Đối với yêu cầu môn rộng, sinh viên cần chọn 3 môn rộng của 3 chuyên ngành khác nhau. Đối với yêu cầu môn sâu, sinh viên có 2 hình thức chọn lựa: 3 môn sâu của cùng một chuyên ngành để đạt trình độ chuyên môn sâu trong chuyên ngành đó (phù hợp với nghề nghiệp như chuyên viên kỹ thuật/ công nghệ cao), hoặc 3 môn sâu của 3 chuyên ngành khác nhau (phù hợp với nghề nghiệp như quản lý kỹ thuật/ công nghệ). Ngoài ra, nếu được sự đồng ý của trường, sinh viên có thể chọn học thêm các môn chuyên ngành khác.

LỰA CHỌN NGOÀI NGÀNH:

Bên cạnh các môn học trong ngành Điện tử – Viễn thông, sinh viên cũng cần học thêm 2 hay 3 môn lựa chọn ngoài ngành, với tổng số tín chỉ là 6, chẳng hạn như trong các lĩnh vực: luật, quản lý, hay kinh tế, được dạy trong Đại học Quốc gia Hà Nội, để có những kiến thức thiết thực hơn nữa cho nghề nghiệp mong muốn.

Tải khung chương trình tại đây.