Luận văn Thạc sỹ năm 2006

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Trần Quang Đạt Nghiên cứu kĩ thuật điều khiển tắc nghẽn mạng và mô phỏng, đánh giá trên NETWORK-SIMULATOR2 VM-2006.001
2 Đặng Việt Hà Thiết kế mạng truy nhập NGN của một vùng lưu động VM-2006.004
3 Dương Thị Hằng Thiết kế mô phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường VM-2006.005
4 La Thu Hồng Nghiên cứu các vấn đề truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh VM-2006.006
5 Nguyễn Anh Đức Giải pháp nâng cao chất lượn dịch vụ mạng NGN VM-2006.007
6 Đoàn Anh Tuấn Kỹ thuật hồi phục mạng truyền thông tin quang WDM VM-2006.009
7 Bùi Đình Sơn Nghiên cứu lập nút mạng NGN Hà Nội VM-2006.010
8 Trần Thanh Xuân Phát triển mạng thông tin di động và các khuyến nghị cho truyền thông Việt Nam VM-2006.011
9 Hoàng Văn Diễn Nghiên cứu đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống thông tin vệ tinh dùng trạm mặt đất có antenna cỡ nhỏ (VSAT) cho vùng sau vùng xa tại Việt Nam VM-2006.012
10 Trần Thanh Xuân Phát triển mạng thông tin di động và các khuyến nghị cho viễn thông Việt Nam VM-2006.013
11 Vũ Mạnh Cường MANET- Định tuyến dựa trên tuyên đoán định vị VM-2006.014
12 Nguyễn Minh Thắng Nghiên cứu hệ thống thông tin quang song hướng trên một sợ quang ghép kênh theo bước sóng sử dụng khuếch đại quang sợi VM-2006.015
13 Nguyễn Minh Thắng Nghiên cứu hệ thống thông tin quang truyên song hướng trên một sợi quang ghép kênh theo bước sóng sử dụng khuếch đại quang sợi VM-2006.016
14 Phùng Trung Nghĩa Nhận dạng tiếng việt sử dụng biến đổi WAVELET và mô hình MARKOV ẩn VM-2006.017
15 Nguyễn Trọng Khánh Xử lý thích nghi theo băng con và ứng dụng VM-2006.018

>> Quay về danh sách tài liệu