Cơ cấu tổ chức
English

Nguyễn Thu Hằng

Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Bằng

Đọc tiếp »

Trần Như Chí

Đọc tiếp »

Chu Thị Phương Dung

Đọc tiếp »

Nguyễn Thị Thanh Vân

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Vân

Học hàm, học vị:

TS

Địa chỉ liên hệ:

Email: vanntt@vnu.edu.vn
Điện thoại: 0243 754 9338
Phòng 205 – Nhà G2 – Khoa Điện tử Viễn thông – Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà nội

Giảng dạy:

Điện tử tương tự
Kỹ thuật điều khiển
Hệ thống robot thông minh

Hướng nghiên cứu:

Điều khiển, …

Đọc tiếp »

Trần Xuân Tuyến

Đọc tiếp »

Nguyễn Hồng Thịnh

Đọc tiếp »

Nguyễn Linh Trung

Đọc tiếp »

Lê Vũ Hà

Đọc tiếp »

Nguyễn Như Cường

Đọc tiếp »