Giới thiệu
English

Giới thiệu khoa Điện tử viễn thông

Khoa Điện tử – Viễn thông (ĐTVT), Trường ĐHCN được thành lập ngày 3 tháng 01 năm 1996 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và được tái thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2004. Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, …

Đọc tiếp »

Một số thành tựu nổi bật

Khoa ĐTVT đã Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen hai lần, lần thứ nhất vào năm 2006, ghi nhận một quá trình phấn đấu 10 năm của Khoa ĐTVT và lần thứ hai vào năm 2012 ghi nhận thành tích xuất sắc trong đào tạo Nhiệm vụ Chiến lược.
Cùng với thành …

Đọc tiếp »

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh
Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; sáng tạo và chuyển giao cho xã hội các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong …

Đọc tiếp »

Định hướng phát triển

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đạt chất lượng quốc tế và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực ĐTVT.
Sáng tạo và chuyển giao những kết quả, sản phẩm KHCN tiên tiến; tạo ra một số trường phái nghiên cứu KH-CN mạnh trong lĩnh vực ĐTVT.
Phát triển …

Đọc tiếp »

Cán bộ

Assoc. Prof. Dr. Bach Gia Duong
Research Interests: Digital Signal Processing; Automatic Control; RF Analog Signal Processing; Radar Engineering and Technology; RF chip design
Department: Electronics and Telecommunication Research Center
Email: duongbg@vnu.edu.vn
Homepage: http://uet.vnu.edu.vn/~duongbg/

Đọc tiếp »