Nguyễn Thu Hằng

0
1508

 

 

hangnt97@vnu.edu.vn

   

CN Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1997 tại Hà Nội, Việt Nam, hiện là giảng viên tạo nguồn khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. CN. Nguyễn Thu Hằng nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông năm 2019, hiện đang học thạc sỹ tại trường Đại học Công nghệ.

Các môn giảng dạy:

  1. Thực tập điện tử tương tự
  2. Thực tập điện tử số
  3. Thực hành môn Kỹ thuật điện và điện tử

Hướng nghiên cứu chính: Micro-Electro-Mechanical System.

Một số công bố tiêu biểu:

  1. Hang T. Nguyen, Tung T. Bui, Canh-Dung Tran, Trinh D. Chu, Hieu T. Vu, Dzung V. Dao, Van T. Dau, “Neutralized micro-droplet generated by on-chip electrohydrodynamic”, 2021 IEEE 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS).
  2. Hang Nguyen Thu, Ngoc Tran Van, Van Dau Thanh, Tung Bui Thanh, Cuong Nguyen Nhu, Trinh Chu Duc and An Nguyen Ngoc, “Study on Thermal Convective Gas Gyroscope based on Corona Discharge Ion Wind and Coriolis Effect”, International Conference on Engineering Research and Applications, Dec. 2020.
  3. Loc Do Quang, Tuan Vu Quoc, Cuong Nguyen Nhu, Hang Nguyen Thu, Hang Tran Thanh, Tung Thanh Bui, Trinh Chu Duc, “Development of a flow focusing droplet generation microfluidic system based on rapid prototyping technique”, International Workshop on Nanotechnology and Application – IWNA 2019.
  4. Cuong Nguyen Nhu, Hang Nguyen Thu, Luan Le Van, Trinh Chu Duc, Van Thanh Dau, Tung Thanh Bui, “Study on Flow-Focusing Microfluidic Device with External Electric Field for Droplet Generation”, International Conference on Engineering Research and Applications, pp. 553-559, Dec. 2018.