Hội thảo Các hệ thống tự động hoá ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

0
108
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Ireland, Khoa Điện tử viễn thông (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo về ứng dụng các hệ thống tự động hóa và công nghệ micro-nano cơ điện tử trong lĩnh vực y sinh vào ngày 26/05/2023, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Buổi hội thảo này là mở đầu cho những dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Ireland trong lĩnh vực y sinh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ sinh sản. Qua đây, Khoa Điện tử viễn thông nói riêng và Trường ĐH Công nghệ nói chung sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế, xã hội.