Đặng Anh Việt

0
1056
 

 

 

Email: vietda@vnu.edu.vn

ThS. Đặng Anh Việt: Nghiên cứu viên, Bộ môn Kỹ thuật Robot, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Ths. Việt hoàn thành chương trình cao học tại Đại học Quốc Gia, Hà Nội, năm 2007, lĩnh vực Cơ học.

Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm các cơ cấu chấp hành, điều khiển và kết nối trong robot. Ths. Việt đã công bố trên 10 bài báo khoa học trong các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế, sở hữu 01 giải pháp hữu ích liên quan tới lĩnh vực điều khiển

Công bố khoa học:

  • Hoang, Van Manh and Dang, Anh Viet and Dang, Hong Quan and Pham, Manh Thang, “Automated the QRS complex detection for monitoring the electrical activity of the heart”, The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, Oct. 2019.
  • Hoang, Van Manh and Dang, Anh Viet and Dang, Hong Quan and Pham, Manh Thang, “Automatic detection of QRS complex based on wavelet transform and cluster analysis”, The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, Oct. 2019.
  • Pham, Manh Thang and Hoang, Van Manh and Dang, Anh Viet, “Enhancing the stress test ECG signal for real-time QRS detector”, The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation, Oct. 2019.
  • Pham, Thi Viet Huong and Mac, Khuong Duy and Tran, Anh Vu and Dang, Anh Viet and Pham, Minh Trien, “Design and simulation of a DC stabilization system for solar energy system”, VNU Journal of Computer Science and Communication Engineering, 2019.
  • Nguyen, Thi Thanh Van and Phung, Manh Duong and Dang, Anh Viet and Tran, Quang Vinh, “A Novel Behavior based Navigation Architecture of Mobile Robot in Unknown Environments”, VNU Journal of Science: Mathematics-Physics, 2016.
  • Nguyen, Thi Thanh Van and Phung, Manh Duong and Dang, Anh Viet and Quach, Cong Hoang and Tran, Quang Vinh, “Điều khiển dẫn đường hành vi cho robot di động hai bánh vi sai”, Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử truyền thông và Công nghệ Thông tin, Dec. 2015.
  • Quach, Cong Hoang and Pham, Minh Trien and Dang, Anh Viet and Pham, Dinh Tuan and Tran, Thuan Hoang and Phung, Manh Duong, “Nhận dạng 26 bậc tự do của bàn tay sử dụng phương pháp mô hình với ảnh màu – độ sâu”, Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, Sep. 2014.
  • Nguyen, Thi Thanh Van and Phung, Manh Duong and Pham, Dinh Tuan and Dang, Anh Viet and Tran, Quang Vinh, “Development of a Behavior-based Navigation System for Mobile Robot in Unknown Environment”, 2013 National Conference on Electronics and Communications, Dec. 2013.
  • Tran, Thuan Hoang and Phung, Manh Duong and Nguyen, Thi Thanh Van and Dang, Anh Viet and Tran, Quang Vinh, “Multi-Sensor Perceptual System for Mobile Robot and Sensor Fusion-Based Localization”, 2012 International Conference on Control, Automation and Information Sciences, Nov. 2012.