Lưu Mạnh Hà

0
1685

 

TS. Lưu Mạnh Hà. Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông

TS. Lưu Mạnh Hà bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại trường đại học Erasmus, Hà Lan vào năm 2017 trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong tin y tế. TS. Lưu Mạnh Hà hiện là thành viên trong nhóm nghiên cứu đối tác tại Khoa Điện quang và Y học hạt nhân (Radiology & Nuclear Medicine), Bệnh viện Erasmus, Hà Lan, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu về Y tế và sức khỏe từ xa, thuộc Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ, trường ĐHCN, ĐHQGHN.

Lưu Mạnh Hà nghiên cứu sâu trong lỹ vực xử lý ảnh y tế và xử lý tín hiệu y sinh, và đã công bố trên 20 công trình tại các tạp chí ISI, hội nghị quốc tế và tạp chí quốc gia có uy tín. TS. Hà đã tham gia phản biện cho những tạp chí ISI chuyên ngành hàng đầu như IEEE Transaction of Medical Imaging, IEEE Biomedical Engineering, International journal of computer assisted radiology and surgery, vv. TS. Hà tham gia làm session chair của các hội nghị quốc tế như IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS), International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) và là invited talker tại hội nghị ASIAN – UEC tại Thái Lan vào năm 2019 do trường đại học University of Electro-Communications Nhật Bản tổ chức.

Lưu Mạnh Hà đã được trao tặng nhiều giải thưởng khoa học công nghệ trong và ngoài nước như giải thưởng GPU grant do tập đoàn NVIDIA trao tặng năm 2018 cho nghiên cứu về ứng dụng AI và xử lý ảnh trong điều trị ung thư gan. TS. Hà cũng đạt được giải thưởng bài báo xuất sắc nhất hội nghị NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (2019) và giải thưởng “Vì lợi ích cộng đồng” tại cuộc thi khoa học công nghệ Nhân Tài Đất Việt năm 2007 do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức.

http://avitech.uet.vnu.edu.vn/en/dr-luu-manh-ha/