Bộ môn Thông tin vô tuyến

Slide giới thiệu về Bộ môn: Gioi thieu ve Bo mon TTVT_2022 Cán bộ của Bộ môn: PGS.TS. Trịnh Anh Vũ – Chủ nhiệm Bộ môn TS. Trần Cao Quyền TS. Trần Thị Thúy Quỳnh TS. Lê Trần Mạnh