Phùng Mạnh Dương

0
902
 

 

Email: duongpm@vnu.edu.vn

 

TS. Phùng Mạnh Dương: Hiện đang là giảng viên tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. TS. Dương đã có hơn 14 năm nghiên cứu và giảng dạy trong đó có cả vị trí giảng dạy tại Đại học Công nghệ Sysney (UTS) và Đại học Western Sysney (WSU). Hướng nghiên cứu quan tâm bao gồm: Thiết bị bay không người lái (UAV), Tự động hóa trong xây dựng, 3D reconstruction, Tối ưu hóa, Xử lý ảnh và Định vị cho robot di động.

Dương đã thực hiện các dự án nghiên cứu: “Theo dõi mắt (Eyes Tracking) với Phòng thí nghiệm Giải pháp không gian mạng NTT, Nhật Bản; “Tele-health” với Phòng thí nghiệm Cơ điện tử và Tự động hóa của Đại học quốc gia Singapore; “3D hand tracking” với Trung tâm nghiên cứu và phát triển di động Samsung Việt Nam; “Xử lý Point cloud trong xây dựng” với SIAMA Pty Ltd, Úc; “Robotics và tự động hóa trong xây dựng” với bộ quốc phòng Úc.

TS. Dương đã xuất bản nhiều bài báo nghiên cứu và nhận nhiều giải thưởng, trong đó có “Học bổng nghiên cứu Endeavour 2016” của chính phủ Úc.

Awards & Professional Activities

Research grants

 • 2017 Defence Science and Technology Group, Ha, Tri & Phung: The State of the Art of Robotics and Automation in Construction – Army Applications
 • 2017 Vice-Chancellor’s Learning and Teaching Grants, Ha & Phung: Learning.Futures: Incorporating Industry 4.0 in UTS Engineering Learning Model to Improve Student Learning Experience and Employability
 • 2017 FEIT Blue Sky, Ha, Aguilera & Phung: IoT-Based Dependable Control: Concept and Applications
 • 2016 FEIT Data Arena, Ha, Huete & Phung: Monitoring of Infrastructure and Environment Interactions through Satellite Data
 • 2016 Vietnam National University, Hanoi, PI: Research and Development of a Localization and 3D Reconstruction System for Unmanned Aerial Vehicles using RGB-D Sensor
 • 2015 Samsung Vietnam Mobile R&D Center, Co-CI: Sign Language Translator using Model-based Approach and Machine Learning with RGB-D Sensor
 • 2015 Australia SIAMA Pty, Co-CI: Development of a 3D Modelling and User Interface for UAV Operator
 • 2015 VNU University of Engineering and Technology, PI: Localization of mobile robot operated over the Internet using Augmented Kalman Filter
 • 2014 VNU University of Engineering and Technology, PI: Research and Development of a Sign Language Recognition System for Disabled People Using RGB-D Sensor
 • 2009 Vietnam National University, Hanoi, PI: Designing and Implementation of an Internet-based Robotic System using CORBA Communication Architecture

Teaching

 • Advanced Control: Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020
 • Introductory Control: Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2019, Spring 2020, Autumn 2021
 • Electronics & Circuits: Spring 2018, 2019, 2020
 • Robotics: Spring 2018, 2019, 2020, 2021
 • Power Circuit Theory: Autumn 2017, Spring 2017, Autumn 2018, 2019, 2020, 2021
 • Electromechanical Automation: Autumn 2017, Spring 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 • Introduction to Robotics: Fall 2015
 • Electronic Engineering: Spring 2015.
 • Engineering professionalism: Spring 2015, Fall 2015.
 • Computer Architecture: Spring 2015, Fall 2014.
 • Android Programming (in collaboration with Samsung Vietnam Mobile R&D Center): Spring 2014, Spring 2015.
 • Computer Organization and Interfacing: Fall (2008, 2010, 2011, 2012).
 • Electronic Engineering Laboratory: Fall (2006), Spring (2010, 2011, 2012, 2013).

Research Interests

 • Unmanned Aerial Vehicles
 • Robot Simultaneous localization and mapping (SLAM)
 • Networked robot
 • Wireless Sensor Networks
 • Image processing
 • 3D Point cloud processing
 • Particle Swarm Optimization

Publications

Journals

Conferences (In the past 5 years)

 • Q. Zhu, M. D. Phung, Q. P. Ha, “Crack Detection Using Enhanced Hierarchical Convolutional Neural Networks”, Australasian Conference on Robotics and Automation 2019 (ACRA), Adelaide, South Australia.
 • Van Truong Hoang, Manh Duong Phung, Tran Hiep Dinh, Qiuchen Zhu, QP Ha, “Reconfigurable Multi-UAV Formation Using Angle-Encoded PSO”, 2019 IEEE 15th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), pp. 1670-1675, Vancouver, BC, Canada, 2019.
 • R. K. Bonthu, R. P. Aguilera, H. Pham, M. D. Phung and Q. P. Ha, “Energy Cost Optimization in Microgrids Using Model Predictive Control and Mixed Integer Linear Programming,” 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), pp. 1113-1118, Melbourne, Australia, 2019.
 • Q. Zhu, T. H. Dinh, V. T. Hoang, M. D. Phung, Q. P. Ha, “Crack Detection Using Enhanced Thresholding on UAV based Collected Images”, Australasian Conference on Robotics and Automation 2018 (ACRA), Canterbury, New Zealand, 2018.
 • Ansu Man Singh, Manh Duong Phung, Quang Ha, “Modelling and Fast Terminal Sliding Mode Control for Mirror-based Pointing Systems”, 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Singapore, 2018.
 • Van Truong Hoang, Manh Duong Phung, Tran Hiep Dinh, Quang Ha, “Angle-Encoded Swarm Optimization for UAV Formation Path Planning”, The 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 5239-5244, Madrid, Spain, 2018.
 • C. H. Quach, M. D. Phung, M. T. Pham, H. Nguyen, T. Nguyen, V. L. Tran, “Real-time Lane Marker Detection Using Template Matching with RGB-D Camera”, 2018 The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), Ho Chi Minh city, Vietnam, 2018.
 • V. T. Hoang, M. D. Phung, Q. P. Ha, “Adaptive twisting sliding mode control for quadrotor unmanned aerial vehicles”, 11th Asian Control Conference (ASCC), pp.671-676, Gold Coast, Australia, 2017.
 • Manh Duong Phung, Michel De La Villefromoy, Quang Ha, “Management of solar energy in microgrids using IoT-based dependable control”, 2017 20th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sydney, Australia, 2017.
 • Manh Duong Phung, Van Truong Hoang, Tran Hiep Dinh and Quang Ha, “Automatic Crack Detection in Built Infrastructure Using Unmanned Aerial Vehicles”, The 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), pp. 823-829, Taipei, Taiwan, 2017.
 • Van Truong Hoang, Ansu Man Singh, Manh Duong Phung and Quang Ha, “Adaptive Second-order Sliding Mode Control of UAVs for Civil Applications”, The 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), pp. 823-829, Taipei, Taiwan, 2017.