Nguyễn Đức Tiến

0
587
 

 

tiennd@vnu.edu.vn

 

 

 

CN. Nguyễn Đức Tiến sinh năm 1998 tại Nam Định, Việt Nam. Hiện là giảng viên tạo nguồn khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. CN. Nguyễn Đức Tiến theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông chương trình Chất lượng cao khóa K61 (2016-2020) và nhận bằng cử nhân tháng 6/2020, hiện đang theo học thạc sỹ tại trường Đại học Công nghệ ngành Kỹ thuật điện tử.

Các môn học giảng dạy:

 1. Thực tập điện tử tương tự
 2. Thực tập điện tử số
 3. Thực hành Hệ thống vi xử li
 4. Thực hành Lập trình hệ thống
 5. Thực hành Nhập môn lập trình robot
 6. Thực hành Nhập môn lập trình
 7. Thực hành Điều khiển tự động
 8. Thực hành Lập trình

Hướng nghiên cứu chính: Automation robot, IoT for home, Soft robot

Nghiên cứu đang thực hiện:

 1. Nghiên cứu phát triển đầu gắp mềm cho cánh tay robot.
 2. Nghiên cứu phát triển hệ thống tạo vi giọt có điều khiển
 3. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống gắp đặt linh kiện cho hệ thống kiểm tra linh kiện tự động.