Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo trình độ đại học của Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

0
188

Sáng ngày 03/02/2023, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học, trong đó có 02 chương trình đào tạo: ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (ĐTVT) (CLC), ngành Kỹ thuật Máy tính (KTMT) thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ với Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long.

Đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Trường ĐH Công nghệ được thực hiện từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2023. Theo kế hoạch, song song với nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, Đoàn ĐGN sẽ đi khảo sát, làm việc với đại diện các phòng ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể; phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhân viên, nhà tuyển dụng, người học, cựu sinh viên và cựu học viên; tham quan cơ sở vật chất,… Phiên bế mạc đợt khảo sát sẽ diễn ra vào sáng ngày 07/02/2023.

Trường ĐHCN triển khai tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật
ĐTVT và kỹ sư ngành KTMT nhằm giải trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của CTĐT, làm cơ sở để người học lựa chọn CTĐT và các nhà tuyển dụng lựa chọn nhân lực. Đây là quá trình tự rà soát, đánh giá thực trạng CTĐT ngành ĐTVT và KTMT để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các mục tiêu đề ra và hoàn thành sứ mạng của Nhà trường. Kết quả của quá trình này là cơ sở quan trọng để Trường ĐHCN cải tiến chất lượng CTĐT, điều chỉnh các mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của Nhà trường với xã hội.

Một số hình ảnh ngày đầu khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài tại Khoa Điện tử Viễn thông: