Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ 2021

0
373

Khoa Điện tử – Viễn thông gửi các bạn Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 của Nhà trường như sau:

1. Lịch tổ chức bảo vệ luận văn các mốc thời gian như sau:

Đợt 1: Tháng 5/2021

Thời gian Công việc
01/04/2021 – 15/04/2021 Học viên đăng kí bảo vệ luận văn đợt 1/2021 làm thủ tục seminar tại Bộ môn và nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho PĐT
16/04/2021 – 23/04/2021 Các Khoa gửi đề xuất các Hội đồng chấm luận văn cho PĐT
26/04/2021 – 05/05/2021 PĐT ra các QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn
06/05/2021 – 14/05/2021 Học viên nhận QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn, gửi luận văn tới các thầy trong Hội đồng
20/05/2021 – 29/05/2021 PĐT tổ chức bảo vệ luận văn đợt 1/2021
01/06/2021 -15/06/2021 Học viên chỉnh sửa luận văn, nộp hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho PĐT
16/06/2021 – 25/06/2021 Xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ đợt tháng 5

Đợt 2: Tháng 11/2021

Thời gian Công việc
01/10//2021 – 15/10/2021 Học viên đăng kí bảo vệ luận văn đợt tháng 11 làm thủ tục seminar tại Bộ môn và nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho PĐT
18/10/2021 – 25/10/2021 Các Khoa gửi danh sách học viên và đề xuất các Hội đồng chấm luận văn cho PĐT
26/10/2021 – 05/11/2021 PĐT ra các QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn
08/11/2021 – 12/11/2021 Học viên nhận QĐ thành lập Hội đồng chấm luận văn, gửi luận văn tới các thầy trong Hội đồng
22/11/2021 – 30/11/2021 PĐT tổ chức bảo vệ luận văn đợt tháng 11
01/12/2021 – 15/12/2021 Học viên chỉnh sửa luận văn, nộp hồ sơ sau bảo vệ luận văn cho PĐT
16/12/2021 – 27/12/2021 Xét tốt nghiệp cho học viên bảo vệ đợt tháng 11

2. Quy trình thực hiện:

– Căn cứ vào kết quả học tập và tiến độ thực hiện luận văn của bản thân, học viên báo cáo CBHD, liên hệ với Khoa và Bộ môn để tổ chức seminar và xin bảo vệ luận văn

– Học viên chuẩn bị hồ sơ theo quy định (theo mẫu có tại địa chỉ website: https://uet.vnu.edu.vn/cac-mau-van-ban-phuc-vu-bao-ve-luan-van-thac-si/) và nộp tại PĐT. Lưu ý:

  • Với các học viên xin miễn học tiếng Anh cơ bản hoặc chỉ đạt điểm D thì cần nộp chứng chỉ (CC) và đơn miễn học công nhận chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho PĐT. PĐT sẽ gửi thẩm định các văn bằng, chứng chỉ, ra các quyết định miễn học và công nhận điểm ngoại ngữ cho học viên.
  • Học viên cần nộp đủ các minh chứng công trình khoa học đã công bố như khai trong lý lịch khoa học.
  • PĐT sẽ phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Công tác sinh viên để kiểm tra thông tin về học phí và trả thẻ học viên, học viên không cần phải làm 02 biểu mẫu xác nhận này.
    • PĐT thu, rà soát hồ sơ bảo vệ. PĐT gửi danh sách học viên đủ điều kiện BVLV cho Khoa, đề nghị Khoa gửi đề xuất hội đồng chấm LV cho học viên đến PĐT.
    • Các Khoa đề xuất Hội đồng chấm luận văn. Đối với các cán bộ ngoài trường lần đầu được mời tham gia Hội đồng chấm luận văn lần đầu cần phải có Lý lịch khoa học kèm theo (bản cứng, có xác nhận của cơ quan công tác).

– PĐT hoàn thiện mọi thủ tục và trình Ban Giám hiệu hồ sơ đề nghị ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn của từng học viên đạt yêu cầu (trên cơ sở đề nghị của các Khoa). Nhà trường chỉ ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khi học viên đã hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ liên quan như đã thông báo.

– Các học viên chuyển luận văn và Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn tới từng thành viên trong Hội đồng trước ngày bảo vệ tối thiểu 5 ngày làm việc.

– Học viên hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ theo yêu cầu và nộp cho PĐT. PĐT chỉ nhận những hồ sơ có đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin được yêu cầu trong các mẫu văn bản. Trường hợp luận văn phải sửa chữa theo Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, học viên phải sửa chữa, hoàn thiện luận văn theo các kết luận và phải có 02 bản xác nhận đã chỉnh sửa luận văn có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn và giảng viên hướng dẫn (01 bản đóng kèm vào quyển luận văn để nộp cho Thư viện ĐHQGHN, 01 bản tách rời nộp tại PĐT).

Trân trọng thông báo./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here