Điều kiện Tuyển thẳng sinh viên Đại học lên bậc Thạc sỹ của Trường...

0
Khoa Điện tử - Viễn thông gửi tới các bạn sinh viên Thông tin về điều kiện Tuyển thẳng sinh viên Đại học được...

Tuyển sinh Sau đại học đợt 1_2021

0
Thông tin tuyển sinh Sau đại học của Khoa Điện tử Viễn thông xem chi tiết trên Website của Trường ĐHCN theo đường link...