Sản phẩm trợ giúp người khiếm thị của sinh viên Nguyễn Thị Thảo

0
Công trình “Xây dựng thiết bị nhận hiện thông minh cầm tay trợ giúp người khiếm thị” do sinh viên Vũ Thị Thảo (Khoa Điện...

Sinh viên Nguyễn Như Cường nhận Giải thưởng Honda Y-E-S năm 2018

0
Ngày 08/12, sinh viên Nguyễn Như Cường (khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ) là một trong 10 gương mặt xuất...