Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống

Giới thiệu chung Chủ nhiệm bộ môn: GS. TS. Chử Đức Trình Địa chỉ: Phòng 706 nhà E3, trường Đại học Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Số ĐT. 024-3754-7709 Website: https://fet.uet.vnu.edu.vn/bo-mon-vi-co-dien-tu-va-vi-he-thong/ Giới thiệu bộ môn: MEMS Depart Aug 2022_ Vi cơ điện tử (MicroElectroMechanical System – MEMS): hệ thống bao gồm các … Đọc tiếp Bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống