Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Slide giới thiệu về Bộ môn: Student_orientation_2022_BM DT&KTMTM Cán bộ của Bộ môn: TS. Hoàng Gia Hưng – Phó Chủ nhiệm Phụ trách Bộ môn TS. Phạm Đức Quang TS. Mai Linh ThS. Phạm Đình Tuân HVCH. Dương Minh Ngọc