Khoa học công nghệ Xê-mi-na khoa học
English

Packet header definition and QoS multicast mechanisms for NC

Người trình bày: TS. Dương Lê Minh –Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Thời gian: 10h00, ngày 4/2/2013.

Địa điểm: Phòng 204, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Đọc tiếp »

Network Coding for MIMO

Người trình bày: PGS. TS Trần Xuân Nam – Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thời gian: 10h00, ngày 4/2/2013.

Địa điểm: Phòng 204, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Đọc tiếp »

VLSI Design for Ultrawideband Technology

Người trình bày: Anh Dinh

Thời gian: 14h00, ngày 16/10/2012.

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
Ultrawideband (UWB) is a new technology in which a very wide bandwidth is utilized in …

Đọc tiếp »

Local (V,T) estimation in integrated circuits using a set of statistic...

Người trình bày: Giáo sư Suzanne Lesecq, CEA-LETI, MINATEC, Cộng hoà Pháp

Thời gian: Từ 13h30 đến 14h30, ngày 12/10/2012

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
Mobile platforms need ever-increasing computational performances under stringent energy consumption limitation mainly due to the …

Đọc tiếp »

Giải pháp ứng dụng công nghệ ICT trong giảm thiểu khí thải CO2

Người trình bày: Ông Michel IDA, CEA Open Innovation Director

Thời gian: 10h00, sáng ngày Thứ 6, ngày 15/6/2012.

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
Ông Michel IDA, Giám đốc …

Đọc tiếp »

Multiscale Approach in Science and Engineering

Người trình bày: TS. Alexe Bojovschi

Thời gian: 14h00 – 15h00, ngày 20/4/2012 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
The development of new technologies relies on understanding of underlying …

Đọc tiếp »

Iterative Network/Channel Decoding algorithm for the Noisy Multiple-Ac...

Người trình bày: NCS. VU Xuan Thang, University of Paris-Sud 11, France

Thời gian: 10h00, ngày 21/3/2012

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
In this talk, we will present an effective …

Đọc tiếp »

Algorithms and performance evaluation in wireless ad hoc networks

Người trình bày: Professor Anthony Busson from University Paris Sud, France

Thời gian: 15h00,  13/03 2012

Địa điểm: Phòng 212 nhà E3, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
It consists in proposing algorithms for wireless ad hoc networks. Three current …

Đọc tiếp »
«12