Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển HUMAX tuyển dụng sinh viên sắp hoặc mới ra trường

humax_logoTrung tâm Nghiên cứu & Phát triển HUMAX tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng kĩ sư sắp hoặc mới ra trường.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.