Khoa học công nghệ Thông tin chung
English

Thông tin chung

Nền tảng truyền thống và những bước đi chủ đạo về KHCN của khoa Điện tử – Viễn thông:
1. Nền tảng Truyền thống
Tiền thân của Khoa Điện tử – Viễn thông (ĐTVT), thuộc Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) ngày nay là Khoa Công nghệ ĐTVT thuộc Trường Đại …

Đọc tiếp »