Tham dự chương trình “Hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn Lotte”

Nhằm cung cấp cho sinh viên, nhất là sinh viên năm thứ tư, những cơ hội tìm được việc làm phù hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Lotte (là tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, bán lẻ, du lịch/dịch vụ, hóa chất, xây dựng và tài chính) tổ chức “Hội thảo tuyển dụng” cụ thể:

Thời gian: 08h30-11h00, Thứ ba, ngày 30/10/2012.
Địa điểm: Hội trường 10-12 ĐHQGHN
Đối tượng: Sinh viên từ năm thứ ba trở đi của tất cả các ngành thuộc Trường Đại học Công nghệ.
Đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho các sinh viên thuộc đối tượng trên đến tham dự Hội thảo.