Giới thiệu Sứ mệnh và Tầm nhìn
English

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh
Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; sáng tạo và chuyển giao cho xã hội các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong …

Đọc tiếp »