Sinh viên
English

Luận văn Thạc sỹ năm 2010

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Duc Tuyen Ta
Performance Analysis of Network MIMO System
EM-2010.001

2
Le Minh Khoi
Capacity …

Đọc tiếp »

Luận văn Thạc sỹ năm 2011

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Nguyễn Quỳnh Sơn
Các thủ tục lớp giao vận Internet và TCP, UDP cho mạng không dây
VM-2011.002

2…

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp trước năm 2008

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
HOÀNG VĂN DIỄN
TÌM HIỂU VỀ THÔNG TIN VỆ TINH VSAT, THIẾT KẾ TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH VSAT GIỮA …

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp năm 2008

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Nguyễn Hoàng Sơn
Software Radio cho hệ đo thử kênh MIMO
VB-2008.073

2
Đinh Văn Phong
Phương pháp …

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Phạm Tuấn Dũng
Symbol timing synchronization for linear QPSK
EB-2009.001

2
Nguyễn Thanh Hải
Failure …

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp năm 2010

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Nguyễn Tùng Lâm
Đo nhiệt độ , độ ẩm dùng vi điều khiển PIC
VB-2010.078

2
Trần …

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp năm 2011

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Nguyễn Huy Tiệp
Porting Open CV into Android
EB-2011.001

2
Nguyễn Văn Tuân
Thử …

Đọc tiếp »

Khóa luận tốt nghiệp năm 2012

>> Quay về danh sách tài liệu

STT
Tác giả
Tiêu đề

1
Nguyễn Thị Hoài Thu
Rate control for H.264/AVC video codecs
EB-2012.001

2
Hoàng Trung Thành…

Đọc tiếp »

Ma trận chuẩn đầu ra

Download ma trận chuẩn đầu ra (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »

Nội dung tóm tắt các môn học chương trình nhiệm vụ chiến lược

Download Sổ tay tóm tặt nội dung môn học (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »