Research work in Radio Resource Management in 4G Mobile Network

Kumbesan-Sandrasegaran

PGS.TS Kumbesan Sandrasegaran

Người trình bày:  PGS.TS. Kumbesan Sandrasegaran, giảng viên trường ĐH Sydney, Australia

Thời gian:  9h00 thứ Sáu ngày 25/7/2014

Địa điểm: 212-E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt nội dung: Tải file nội dung tại đây.