Cơ cấu tổ chức Phòng thực hành Điện tử Viễn thông
English

Phòng thực hành Điện tử Viễn thông

Là một khoa đào tạo về kỹ thuật và công nghệ, phòng thí nghiệm là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Hiện tại Khoa Điện tử Viễn thông có hệ thống 7 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu từ các môn cơ sở đến chuyên ngành. Do …

Đọc tiếp »