Phản hồi

Khoa Điện tử – Viễn thông luôn lắng nghe các phản hồi từ các bạn sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, các nhà giáo, nhà nghiên cứu, bậc phụ huynh… để chúng tôi tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

Để gửi phản hồi tới khoa Điện tử – Viễn thông, xin hãy download và điền vào mẫu phản hồi tương ứng rồi gửi tới địa chỉ email dtvt.vp@vnu.edu.vn