Packet header definition and QoS multicast mechanisms for NC

Người trình bày: TS. Dương Lê Minh –Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Thời gian: 10h00, ngày 4/2/2013.

Địa điểm: Phòng 204, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.