Nhiệm vụ chiến lược
English

Thông tin chung

Đề án thành phần (ĐATP) “Xây dựng và phát triển ngành ĐTVT đạt trình độ quốc tế“ tại trường ĐHCN, ĐHQGHN được điều chỉnh trên cơ sở ĐATP đã được ĐHQGHN phê duyệt và triển khai tuyển sinh từ năm 2009. Qua hơn 2 năm thực hiện, ĐATP đã đạt được những thành …

Đọc tiếp »

Ma trận chuẩn đầu ra

Download ma trận chuẩn đầu ra (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »

Nội dung tóm tắt các môn học

Download toàn bộ nội dung môn học dưới định dạng PDF

Mathematics for ET

Code
ELT2029

Knowledge Module
Basic

Pre-requisite
MAT1093/MAT

Number of Credits
3 (45/0/0)

In this course, students are equipped with the basic knowledge of algebra (including linear algebra) …

Đọc tiếp »

Mục tiêu

Đối tượng của ĐATP ngành CNĐTVT bao gồm: đội ngũ GV và CBQL, hoạt động KH&CN, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, CSVC và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.
ĐATP được tiến hành tại Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN với 4 khóa SV …

Đọc tiếp »

Sản phẩm

Đến khi kết thúc ĐATP, yêu cầu đạt ra gồm 4 vấn đề.
1. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế
Đến khi kết thúc ĐATP, nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế được phát triển gồm: 15 GV có trình độ TS có …

Đọc tiếp »

Lợi ích

Các lợi ích Đề án thành phần mang lại
1. Đối với người học

Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức ĐTVT hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh …

Đọc tiếp »

Giới thiệu về đối tác

Đối tác mà Khoa ĐTVT chọn tham khảo chương trình là khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). NUS là một đại học công lập hàng đầu khu vực và thế giới. Đây là một trong những điểm quan trọng cung cấp các ý tưởng tiên phong …

Đọc tiếp »

Hoạt động

Các hoạt động chính của Đề án thành phần
1. Tăng cường năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý
Các hoạt động tăng cường năng lực đội ngũ GV và CBQL nhằm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ khoa học, năng …

Đọc tiếp »

Khung chương trình

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân Công nghệ Điện tử – Viễn thông với kiến thức nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có năng lực sáng tạo, có khả năng kinh doanh và lãnh đạo.
1.1. Về kiến

Đọc tiếp »

Quá trình đào tạo

Download quá trình đào tạo dưới định dạng file PFD

 

Đọc tiếp »