Sinh viên Ngành Điện tử Viễn thông
English

Giới thiệu về ngành điện tử viễn thông

Cử nhân ngành Điện tử viễn thông không chỉ được đào tạo để có kiến thức chung dành cho Toán, Lý tương tự sinh viên ngành Công nghệ thông tin mà còn được học các kiến thức cơ bản về:

Toán học (Xác suất và thống kê – Các phương pháp tính …

Đọc tiếp »