Network Coding for MIMO

Người trình bày: PGS. TS Trần Xuân Nam – Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thời gian: 10h00, ngày 4/2/2013.

Địa điểm: Phòng 204, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.