Mục tiêu

Đối tượng của ĐATP ngành CNĐTVT bao gồm: đội ngũ GV và CBQL, hoạt động KH&CN, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, CSVC và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.
ĐATP được tiến hành tại Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN với 4 khóa SV …

Đọc tiếp »