Sinh viên Một số thông tin hữu ích
English

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN

Mùa thi trung học phổ thông quốc gia 2018 đang tới rất gần. Đây là thời điểm mà các học sinh khối 12 và các bậc phụ huynh cần đưa ra các lựa chọn then chốt, quyết định tương lai của các em. Nhằm giúp các phụ huynh và các em học sinh có tư …

Đọc tiếp »

Ma trận chuẩn đầu ra

Download ma trận chuẩn đầu ra (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »

Nội dung tóm tắt các môn học chương trình nhiệm vụ chiến lược

Download Sổ tay tóm tặt nội dung môn học (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »

Quy định về công tác sinh viên ở ĐHQGHN

Download Quy định về công tác sinh viên ở ĐHQGHN

Đọc tiếp »

Quyết định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quố...

Download Quyết định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế

Đọc tiếp »

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế đào tạo sau đạ...

Download Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế đào tạo sau đại học

Đọc tiếp »

Quy chế Đào tạo sau Đại học ở ĐHQGHN

Download Quy chế Đào tạo sau Đại học ở ĐHQGHN

Đọc tiếp »

Quy chế Đào tạo Đại học ở ĐHQGHN

Download Quy chế Đào tạo Đại học ở ĐHQGHN

Đọc tiếp »

Bảng tham chiếu kết quả một số chứng chỉ tiếng Anh

Download:

Bảng tham chiếu kết quả một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với Bài thi Đánh giá năng lực tiếng anh xác định chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN

Đọc tiếp »

Đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học

Download đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học:

Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

Môn thi cơ sở: Kỹ thuật điện tử số

Các môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc

Đọc tiếp »