Luận văn Thạc sỹ năm 2011

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Nguyễn Quỳnh Sơn Các thủ tục lớp giao vận Internet và TCP, UDP cho mạng không dây VM-2011.002
2 Phan Hải Phương Mạng VSAT-IP băng rộng vệ tinh VINASAT-1 VM-2011.003
3 Nguyễn Quỳnh Sơn Các thủ tục lớp giao vận Internet và TCP, UDP cho mạng không dây VM-2011.004
4 Nguyễn Quốc Minh Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ tích hợp dữ liệu và ảnh trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba VM-2011.005
5 Bùi Văn Thắng Thiết kế mạng thông tin VSAT VM-2011.006
6 Nguyễn Thế Đàn Mã khối không thời gian trong mạng thông tin băng rộng VM-2011.007
7 Nguyễn Quỳnh Sơn Các thủ tục lớp giao vận Internet và TCP, UDP cho mạng không dây VM-2011.253

>> Quay về danh sách tài liệu