Luận văn Thạc sỹ năm 2008

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Nguyễn Văn Thắng Xây dựng hệ thống dám sát, điều khiển vi kẹp VM-2008.001
2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Kỹ thuật phân tập và các ứng dụng trong hệ thống vô tuyến đa người dùng VM-2008.003
3 Lưu Thị Thu Hiền Nghiên cứu về tiêu chuẩn truyền hình theo phương thức IP(IPTV) và khả năng ứng dụng ở Việt Nam VM-2008.007
4 Lương Thị Thuận Giải pháp QoS trên mạng hội tụ VM-2008.008
5 Vũ Hữu Hào Đánh giá thuật toán lập lịch cho dịch vụ VOIP trong hệ thống WIMAX VM-2008.009
6 Dương Văn Dũng Công nghệ MPLS và khả năng ứng dụng trong các mạng viễn thông VM-2008.010
7 Phạm Công Trường Vấn đề quản lý công suất trong hệ CDMA VM-2008.011
8 Lê Hồng Hà Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DPS560307EVM áp dụng trên các hệ thống định vị vô tuyến VM-2008.012
9 Trần Ngọc Tú Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động VM-2008.013
10 Phạm Minh Hòa Hệ thống truyền hình sô ,mặt đất (DVB-T) và một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống VM-2008.014
11 Vũ Tuấn Anh Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải VM-2008.015
12 Trần Hiếu Nghiên cứu, thiết kế vi xử lý 8 bit dựa trên công nghệ FPGA VM-2008.016
13 Lê Việt Hà Nghiên cứu và xây dựng phương án thử nghiệm mạng NGN-Mobile Việt Nam VM-2008.017
14 Vũ Minh Yên Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam VM-2008.100
15 Nguyễn Công Đằng Ngiên cứu xây dựng phòng thực nghiệm mạng thế hệ sau (NGN TESTLAB) VM-2008.101
16 Đỗ Mạnh Hải Công nghệ WiMax và ứng dụng VM-2008.102
17 Nguyễn Hữu Tư Nghiên cứu thiết bị và chế tạo máy trị liệu đa năng VM-2008.103
18 Nguyễn Anh Đức Nghiên cứu giải pháp triển khai IP CALL CENTER trên mạng viễn thông Việt Nam VM-2008.104
19 Lê Đức Hân Wifi và giải pháp gây nhiễu cục bộ phục vụ nghiệp vụ hoạt động của ngành an ninh VM-2008.105
20 Trần Ngọc Tú Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động VM-2008.107
21 Vũ Minh Yên Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam VM-2008.108
22 Lê Trung Lợi Chuyển mạch nhã đa giao giao thức (MPLS) và khả năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN) của VNPT VM-2008.109
23 Hoàng Văn Tuấn Hệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang- đa mã VM-2008.115
24 Bùi Ngọc Thạch Nhiễu trong thông tin vệ tinh kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu VM-2008.116
25 Đặng Hoàng Long Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ VM-2008.123
26 Lệ Xuân Hoằng Kỹ thuật tổ hợp tỉ số cực đại VM-2008.124
27 Phan Thanh hà Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN VM-2008.127
28 Phạm Minh Hoàng Hệ thống truyền hình số mặt đất (DVB-T) và một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống VM-2008.128
29 Đặng Hoàng Long Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ VM-2008.129
30 Dương Văn Dũng Công nghệ MPLS và khả năng ứng dụng trong các mạng viễn thông VM-2008.130
31 Vũ Đức Hưng Nghiên cứu hệ thống thông tin di động thế hệ 3 và một số giải pháp đáp ứng chất lượng dịch vụ VM-2008.131
32 Lê Hồng Hà Xử lý tín hiệu thời gian thực bằng phương pháp số trên môi trường phát triển ứng dụng DSP56307EVM áp dụng trong các hệ định vị vô tuyến VM-2008.132
33 Lê Quang Anh Xây dựng giải pháp bảo vệ và phục hồi mạng thông tin quang WDM VM-2008.134
34 Đoàn Thanh Xuân Nghiên cứu hệ MIMO-OFDM thích nghi VM-2008.135
35 Dương Văn Dũng Công nghệ MPLS và khả năng ứng dụng trong các mạng viễn thông VM-2008.141
36 Nguyễn Ngọc Hải Thiết kế và chế tạo hệ thu phát đa sóng mang sử dụng công nghệ FPGA VM-2008.143
37 Vũ Đức Hưng Nghiên cứu hệ thống thông tin di động thế hệ 3 và một số giải pháp đáp ứng chất lượng dịch vụ VM-2008.144
38 Đoàn Thanh Xuân Nghiên cứu hệ MIMO-OFDM thích nghi VM-2008.145
39 Đinh Xuân Phi Nghiên cứu về các dải tần số ứng dụng trong kỹ thuật RFID VM-2008.146
40 Đỗ Giang Nam Phân bố kênh, đánh giá chất lượng và dung lượng báo hiệu tring hệ tích hợp GSM-GPRS VM-2008.147
41 Nguyễn Hà Duy Ứng dụng kỹ thuật búp sóng sử dụng anten mảng cho hệ thống thông tin tế bào VM-2008.148
42 Lương Thị Thuận Giải pháp QoS trên mạng hội tụ VM-2008.149
43 Phan Thanh Hà Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN VM-2008.149
44 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Kỹ thuật phân tập và ứng dụng trong hệ vô tuyến đa người dùng VM-2008.150

>> Quay về danh sách tài liệu