Liên hệ

Văn phòng khoa Điện tử – Viễn thông

Địa chỉ: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  (Bản đồ)

Email: dtvt.vp@vnu.edu.vn

Điện thoại: +(84-4) 3754 9338

Fax: +(84-4) 3754 9338