Khóa luận tốt nghiệp năm 2009

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Phạm Tuấn Dũng Symbol timing synchronization for linear QPSK EB-2009.001
2 Nguyễn Thanh Hải Failure recovery mechanism in MPLS Net word EB-2009.002
3 Nguyễn Thuý Vân Study of fiberoptic Add-Drop devices using Fiber-Bragg-Grating EB-2009.003
4 Nguyễn Phú Bình Adaptive equalizer in digital communication EB-2009.004
5 Trần Việt Khoa Enhancement of MIMO capacity using water-filling method EB-2009.005
6 Nguyễn Duy Hiếu OFDM and ITS application in IEEE 802.11a – WLAN 802.11a EB-2009.006
7 Lương Xuân Trường Nghiên cứu thiết kế chế tạo Anten đa băng ứng dụng trong công nghệ RFID VB-2009.009
8 Nguyễn Văn Tuân Một số phương pháp định dạng và điểu khiển búp sóng cho antenna thông minh VB-2009.089
9 Phan Thanh Tùng Lập lịch băng thông dựa trên kỹ thuật phản hồi kép trong WiMax VB-2009.091
10 Đoàn Việt Đức Hệ thống phân kênh theo tần số trực giao thích nghi – AOFDM VB-2009.092
11 Hoàng Mạnh Hùng Áp dụng phân tích thành phần độc lập có ràng buộc cho xử lý tín hiệu điện não VB-2009.093
12 Lương Quốc Anh Đồng bộ sóng mang trong truyền tin QPSK VB-2009.094
13 Nguyễn Đình Thế Anh Nghiên cứu và chế tạo bộ trọn tần số được sử dụng trong hệ thống nhận biết mã chủ quyền quốc gia VB-2009.095
14 Nguyễn Đình Thế Anh Nghiên cứu và chế tạo bộ trọn tần số được sử dụng trong hệ thống nhận biết mã chủ quyền quốc gia VB-2009.096
15 Lưu Đức Triều Mạng VSAT IP đa dịch vụ VB-2009.097
16 Bùi Văn Việt Các giải thuật phân tích thành phần độc lập có ràng buộc VB-2009.098
17 Nguyễn Anh Đức Kỹ thuật phân tích thành phần độc lập theo không gian trong định khu nguồn xung từ ảnh cộng hưởng từ chức năng của não VB-2009.099
18 Lương Quốc Anh Đồng bộ sóng mang trong truyền tin QPSK VB-2009.100
19 Nguyễn Ngọc Tuân Đo lường, đánh giá các tham số tín hiệu mạng hữu tuyến dùng các thiết bị của hãng Agilent VB-2009.101
20 Nguyễn Mạnh Tuấn Tìm hiểu về đo lường đánh giá các tham số truyền dẫn vô tuyến trạm BTS chuẩn GSM với máy N9912A của hãng Agilent VB-2009.102
21 Phạm Văn Hai Mô phỏng tác động kênh truyền trên hệ thống PLC VB-2009.103
22 Phan Thanh Tùng Lập lịch băng thông dựa trên kỹ thuật phản hồi kép trong WiMax VB-2009.104
23 Nguyễn Văn Trình Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo An ten mạch dải đa băng ứng dụng trong công nghệ WIMAX VB-2009.105
24 Nguyễn Văn Trình Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo An ten mạch dải đa băng ứng dụng trong công nghệ WIMAX VB-2009.106
25 Lê Tuấn Anh Các kỹ thuật thu thập ảnh cộng hưởng từ nhanh VB-2009.107
26 Đặng Thị Phương Thảo Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Anten đa băng tiếp điện bằng ống dẫn sóng đồng phẳng ứng dụng trong 3G. VB-2009.108
27 Trịnh Thị Thanh Tâm Công nghệ WIMAX và khả năng ứng dụng tại Việt Nam VB-2009.109
28 Nguyễn Phi Long Lớp vật l‎ý trong hệ WCDMA/FDD VB-2009.110
29 Đặng Thế Bách Thiết kế bộ dịch pha metamaterial VB-2009.111

>> Quay về danh sách tài liệu