Khoa học công nghệ
English

Chiến lược KHCN

Chiến lược Khoa học Công Nghệ – Hợp tác Quốc tế giai đoạn năm 2011-2015 gồm có:
1. Tiếp tục xây dựng đội ngũ mạnh
Tiếp tục đào tạo cán bộ nghiên cứu thông qua việc đào tạo NCS tại trường; Tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu của cán …

Đọc tiếp »

Tạp chí JEC

Tạp chí Điện tử và Viễn thông

Địa chỉ văn phòng: Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 4 37549271

Email: jec@rev.org.vn

Website: http://www.rev-jec.org

Đọc tiếp »

Danh mục các công trình từ 2004 – 2012

(Các bài báo hội nghị trong nước không được liệt kê trong danh sách này)
Sách

N. Linh-Trung, T. Tran-Duc, H. T. Huynh, Digital Signal Processing, Vietnam National University Hanoi, July, 2012 (textbook, in Vietnamese).
K. Abed-Meraim, A. Belouchrani, B. Boashash, and Nguyen Linh-Trung, “Wireless Communications: Signal Processing Tools”, in Encyclopedia of …

Đọc tiếp »

Multiscale Approach in Science and Engineering

Người trình bày: TS. Alexe Bojovschi

Thời gian: 14h00 – 15h00, ngày 20/4/2012 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
The development of new technologies relies on understanding of underlying …

Đọc tiếp »

Iterative Network/Channel Decoding algorithm for the Noisy Multiple-Ac...

Người trình bày: NCS. VU Xuan Thang, University of Paris-Sud 11, France

Thời gian: 10h00, ngày 21/3/2012

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
In this talk, we will present an effective …

Đọc tiếp »

Algorithms and performance evaluation in wireless ad hoc networks

Người trình bày: Professor Anthony Busson from University Paris Sud, France

Thời gian: 15h00,  13/03 2012

Địa điểm: Phòng 212 nhà E3, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
It consists in proposing algorithms for wireless ad hoc networks. Three current …

Đọc tiếp »