Khoa học công nghệ
English

Network Coding for MIMO

Người trình bày: PGS. TS Trần Xuân Nam – Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thời gian: 10h00, ngày 4/2/2013.

Địa điểm: Phòng 204, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Đọc tiếp »

ATC/REV 2013: The International Conference on Advanced Technologies fo...

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC/REV) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific …

Đọc tiếp »

VLSI Design for Ultrawideband Technology

Người trình bày: Anh Dinh

Thời gian: 14h00, ngày 16/10/2012.

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
Ultrawideband (UWB) is a new technology in which a very wide bandwidth is utilized in …

Đọc tiếp »

Local (V,T) estimation in integrated circuits using a set of statistic...

Người trình bày: Giáo sư Suzanne Lesecq, CEA-LETI, MINATEC, Cộng hoà Pháp

Thời gian: Từ 13h30 đến 14h30, ngày 12/10/2012

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:
Mobile platforms need ever-increasing computational performances under stringent energy consumption limitation mainly due to the …

Đọc tiếp »

Giải pháp ứng dụng công nghệ ICT trong giảm thiểu khí thải CO2

Người trình bày: Ông Michel IDA, CEA Open Innovation Director

Thời gian: 10h00, sáng ngày Thứ 6, ngày 15/6/2012.

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.
Tóm tắt:
Ông Michel IDA, Giám đốc …

Đọc tiếp »

ICDV 2012: The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circui...

The ICDV (Integrated Circuits and Devices in Vietnam) is an annual international forum for presenting chips and circuit designs in solid-state and semiconductor fields. Continuous scaling of the CMOS devices increases the number of transistors on a VLSI chip. It will soon reach the level of 10 giga transistors on a single chip, …

Đọc tiếp »

ATC/REV 2012: International Conference on Advanced Technologies for Co...

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC/REV) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific …

Đọc tiếp »

Các hướng nghiên cứu nổi bật

Nghiên cứu KHCN trong Khoa ĐTVT có thể được chia một cách sơ bộ thành một số hướng nghiên cứu nổi bật như sau:

Thiết kế và chế tạo các hệ thống và thiết bị thông minh nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ thông minh;
Thiết kế và chế tạo …

Đọc tiếp »

Các giải thưởng KHCN

Giải thưởng KHCN
[1]    Trần Xuân Tú và nhóm tác giả, “Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2009” cấp ĐHQGHN.
[2]    Trương Vũ Bằng Giang và nhóm tác giả, Giải thưởng “Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2008” cấp ĐHQGHN.
[3]    Trần Đức Tân và nhóm tác giả, …

Đọc tiếp »

Thành tích KHCN năm 2004-2010

Trên nền tảng truyền thống của Khoa ĐTVT từ giai đoạn 1999-2004 và quá trình xây dựng Khoa với các bước đi chủ đạo trong thời gian qua, cán bộ và sinh viên của Khoa đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong KHCN. Phần Phụ lục liệt kê các sản …

Đọc tiếp »