Sinh viên Học bổng
English

Học bổng Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

Tên học bổng
Học bổng Quỹ tài chính thống nhất Nhật Bản – Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

Giới thiệu chung
- Là học bổng do Ngân hàng Tài chính thống nhất Nhật …

Đọc tiếp »

Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc)

Học bổng cấp cho sinh viên và học viên cao học có kết quả học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc, cấp 15.000 USD dành cho 30 suất, mỗi suất trị giá 500 …

Đọc tiếp »

Học bổng Acer Việt Nam

Tên học bổng
Học bổng Acer Việt Nam

Giới thiệu chung
- Học bổng này do Công ty TNHH Acer Việt Nam tài trợ.- Năm học 2010-2011, ĐHQGN và …

Đọc tiếp »

Học bổng Shinnyo – En (Nhật Bản)

Tên học bổng
Học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản

Giới thiệu chung
- Học bổng này do tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ.

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2008-2009.

Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Đối tượng nhận …

Đọc tiếp »

Học bổng tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Tên học bổng
Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Giới thiệu chung
Chương trình học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (viết tắt là SYLFF) do Quỹ Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản tài trợ cho những …

Đọc tiếp »

Học bổng Toshiba, Nhật Bản

Tên học bổng
Học bổng Toshiba, Nhật Bản

Giới thiệu chung
- Học bổng này do Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản tài trợ.

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2005-2006.

Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Tuổi: < 24 …

Đọc tiếp »

Học bổng Posco (Hàn Quốc)

Tên học bổng
Học bổng Posco, Hàn Quốc

Giới thiệu chung
- Học bổng này do Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc tài trợ

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2005-2006.

Đối tượng/Tiêu chuẩn…

Đọc tiếp »
«12