Học bổng tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Tên học bổng Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản
Giới thiệu chung Chương trình học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (viết tắt là SYLFF) do Quỹ Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản tài trợ cho những học viên xuất sắc có khả năng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai ở các lĩnh vực khác nhau, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng/Tiêu chuẩn Đối với 20 suất học bổng trong nước

- Học viên chính quy của hai Đại học Quốc gia đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn, các ngành học liên quan đến môi trường, quan hệ quốc tế và phát triển kinh tế;

- Có kết quả học tập xuất sắc (xét sau năm thứ nhất), có khả năng nghiên cứu độc lập;

- Có tư cách đạo đức tốt, năng động trong các hoạt động khoa học và xã hội;

- Thể hiện tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;

- Tuổi: < 30 tuổi đối với học viên cao học và < 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh.

Đối với 02 suất học bổng dành cho nghiên cứu sinh đi nước ngoài

Ngoài các tiêu chí trên, ứng cử viên còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thông thạo tiếng Anh và/hoặc ngôn ngữ của nước sẽ đến (chứng chỉ TOEFL 500 điểm hoặc tương đương);

- Có ít nhất một bài báo độc lập hoặc hai bài đồng tác giả được đăng trên tạp chí Trung ương, chuyên ngành hoặc sách chuyên khảo (trong 2 năm gần nhất);

- Có đề tài nghiên cứu thiết thực, phù hợp với đề tài luận án;

- Sau khi hoàn thành khoá nghiên cứu 01 tháng phải có báo cáo kết quả gửi Ban Điều hành Quỹ SYLFF ở mỗi Đại học Quốc gia.

Lưu ý: Học bổng được ưu tiên cho các ứng cử viên trẻ tuổi, khuyến khích những người đã được nhận học bổng SYLFF. Mỗi học viên được nhận học bổng nhiều nhất là 3 năm và sẽ không được xét cấp nếu đã nhận một loại học bổng nào khác.

Giá trị/Số lượng Chương trình SYLFF sẽ cấp các suất học bổng bao gồm tiền học phí, tài liệu, ăn ở, đi lại.

- 20 suất học bổng trong nước cho học viên của hai Đại học Quốc gia (mỗi ĐHQG 10 suất), mỗi suất trị giá 500 USD/năm;

- 02 suất học bổng đi nghiên cứu ở nước ngoài trong vòng từ 3 đến 6 tháng tại các trường đại học trong mạng lưới SYLFF (mỗi ĐHQG 01 suất, chỉ dành cho nghiên cứu sinh), mỗi suất trị giá không quá 11.000 USD.

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)  
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)  
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký Làm thành 2 bản, một bản tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh các giấy tờ sau:

- Lý lịch khoa học có dán ảnh;

- Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu;

- Kết quả học tập nghiên cứu chương trình sau đại học;

- Thư giới thiệu của Chủ nhiệm Khoa và giảng viên hướng dẫn trực tiếp.

Đối với ứng cử viên đi nghiên cứu ở nước ngoài, cần nộp thêm:

- Đề cương nghiên cứu chi tiết và dự kiến kế hoạch thời gian nghiên cứu ở nước ngoài (từ 3 đến 6 tháng, thời gian dự kiến đi nước ngoài từ tháng 12 năm 2008; học bổng không quá 11.000 USD bao gồm tất cả các chi phí kể cả vé máy bay);

- Thư đồng ý tiếp nhận (thời gian, các khoản chi phí) của trường tiếp nhận và của giáo sư hướng dẫn tại trường tiếp nhận (trường tiếp nhận phải là trường thành viên của SYLFF).

Thông tin liên quan Chi tiết xem thông báo