Học bổng Posco (Hàn Quốc)

Tên học bổng Học bổng Posco, Hàn Quốc
Giới thiệu chung - Học bổng này do Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc tài trợ

- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2005-2006.

Đối tượng/Tiêu chuẩn - Là sinh viên đại học hệ chính quy năm thứ nhất, hai, ba

- Kết quả học tập năm học gần nhất đạt từ loại giỏi trở lên.

- Kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải chính thức từ cấp khoa trở lên hoặc đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế.

- Ưu tiên sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó, sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội.

- Ưu tiên xét chọn những sinh viên đã được nhận học bổng này.

Giá trị/Số lượng 500 USD/suất

 

20 suất.

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

 

Tháng 9 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến) Tháng 10 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký - Bảng điểm của năm học gần nhất có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Hồ sơ của sinh viên có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt, theo mẫu).

 

Thông tin liên quan Chi tiết xem thông báo