Hào hứng với 25 công trình tham gia sinh viên NCKH cấp Khoa năm 2017

Vào ngày 25/4/2017 hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa Điện tử Viễn thông đã diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng nhiều phấn khích tại cả ba hội đồng. Năm nay có 25 công trình nghiên cứu khoa học dự thi trong đó thành phần chủ yếu là sinh viên năm thứ 4 nhưng cũng có cả những sinh viên năm 2 và 3 tham dự cuộc thi này. Điều này cho thấy tinh thần nghiên cứu khoa học đã được đưa tới sinh viên từ rất sớm. Đó cũng là hiệu quả dễ thấy khi hiện nay trong Khoa đã hình thành những hướng nghiên cứu mạnh, có sức hút với sinh viên.

18190997_1943718849197655_861516487_n

Thông tin từ các tiểu ban cho thấy các đề tài sinh viên thực hiện có ý nghĩa khoa học, đề tài nghiên cứu kết hợp cả kiến thức điện tử và lập trình, sinh viên tự tin và trả lời tốt. Sau khi nghe ý kiến từ các Chủ tịch các Tiểu ban về các công trình có điểm cao nhất, nhì, ba của tiểu ban, Hội đồng đã thảo luận với kết quả như sau:

-               Đề nghị giải thưởng:

STT

Tên đề tài SVNCKH

Họ tên SV thực hiện

Lớp

 

Giải đề nghị

1

Cancer cell detection based on dielectrophoresis manipulation and capacitive sensing techniques Nguyễn Tiến Duy
Nguyễn Như Cường
K58ĐA

K59ĐA

Giải Nhất

2

BIG DATA: multi features learning for large volume image annotation Vũ Thị Huyền
Vũ Thị Thảo
K58ĐB K59ĐB

Giải Nhất

3

Study on two-axis capacitive tilt angle sensor Trần Ngọc Thành
Phạm Ngọc Sơn
K58ĐB

K58ĐA

Giải Nhất

4

Wireless foot step counter using inertial sensors Nguyễn Văn Trung K58ĐA

Giải Nhì

5

Architecture Design of CABAC Encoder for HEVC Nguyễn Quang Linh K58ĐA

Giải Nhì

6

Performance of OFDM based AES Trương Đức Tài
Bùi Quang Vinh
K58ĐA

K58ĐB

Giải Nhì

7

Nghiên cứu phát triển một robot di động đa cảm biến trợ giúp thông tin tìm kiếm cứu nạn qua wifi Nguyễn Văn May

Nguyễn Văn Hiếu

Mai Thị Tố Uyên

Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Ngô Doanh

K59ĐB

K59ĐB

K59ĐB

K59ĐB

K60ĐB

Giải Ba

8

Human detection by histogram of oriented gradient Hồ Huy Hùng K59ĐB

Giải Ba

9

Monitoring animal behavior using wireless sensor network Phạm Thị Vui

Trần Thị Châm

K58ĐA

Giải Ba

 -               Đề nghị đưa 06 báo cáo sau tham dự hội nghị khoa học sinh viên vòng chung khảo cấp Trường:

STT

Tên đề tài SVNCKH

Họ tên SV thực hiện

Lớp

1

Cancer cell detection based on dielectrophoresis manipulation and capacitive sensing techniques Nguyễn Tiến Duy
Nguyễn Như Cường
K58ĐA

K59ĐA

2

BIG DATA: multi features learning for large volume image annotation Vũ Thị Huyền
Vũ Thị Thảo
K58ĐB K59ĐB

3

Study on two-axis capacitive tilt angle sensor Trần Ngọc Thành
Phạm Ngọc Sơn
K58ĐB

K58ĐA

4

Wireless foot step counter using inertial sensors Nguyễn Văn Trung K58ĐA

5

Architecture Design of CABAC Encoder for HEVC Nguyễn Quang Linh K58ĐA

6

Performance of OFDM based AES Trương Đức Tài
Bùi Quang Vinh
K58ĐA

K58ĐB