GS. Marian S. Stachowicz thăm và làm việc tại khoa Điện tử – Viễn thông

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Trường Đại học Công nghệĐại học Minnesota, Mỹ, Khoa Điện tử – Viễn thông đã đón tiếp GS. Marian S. Stachowicz, Phòng Thí nghiệm các Hệ thống Thông minh, Khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Minnesota, Mỹ sang tham gia trao đổi hợp tác nghiên cứu và giảng dạy một số chuyên đề tại Khoa. Các chuyên đề này nằm trong nội dung các môn học của chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông đạt trình độ quốc tế (Nhiệm vụ Chiến lược).

Môn Chuyên nghiệp trong công nghệ (ELT2028) là môn học trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tính chuyên nghiệp của người kỹ sư công nghệ để có thể làm việc trong một môi trường công nghệ chuyên nghiệp sau này cùng một số kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và kỹ năng lãnh đạo trong công nghệ. Ngày 5/12/2012, trong khuôn khổ môn học này GS. Stachowicz đã giảng dạy cho sinh viên K55 một số kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật điều khiển.

Một số hình ảnh GS. Stachowicz giảng dạy môn Chuyên nghiệp trong công nghệ:

Môn Hệ thống điều khiển số (ELT3049) là môn học trang bị cho sinh viên các lý thuyết nền tảng của kỹ thuật điều khiển các hệ thống điều khiển số, nó là kiến thức cơ sở cần thiết cho nhiều chuyên nghành có liên quan đến các ứng dụng của kỹ thuật điều khiển số và tự động hóa như điện tử, viễn thông, cơ học kỹ thuật,… Cũng trong đợt hợp tác này (ngày 6/12/2012), GS. Stachowicz đã giảng dạy nội dung “độ ổn định trong các hệ thống điều khiển” cho sinh viên K54.

Một số hình ảnh GS. Stachowicz giảng dạy môn Hệ thống điều khiển số:

Qua các buổi giảng bài, GS. Stachowicz đánh giá cao về trình độ nhận thức và năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên Điện tử Viễn thông.

Thông tin ngắn giới thiệu về GS. Stachowicz:

Professor Marian S. Stachowicz has been at the University of Minnesota, Duluth campus, as Jack Rowe Chair since 1991. He heads the Laboratory for Intelligent Systems at the Electrical and Computer Engineering Department. He is also graduate professor for Computer Science Department UM, Duluth campus, Control Science and Dynamical Systems UM-Twin Cities campus. He received his M.S. degree in Control and Computer Engineering from LETI, Soviet Union and both his Ph.D. and D.Sc. from A G-H–University of Science and Technology, Poland. He previously held a professorship in Poland, as well as a number of appointments as visiting professor at various institutions, including The University of Sydney, Sydney, Australia, 20 February – 20 July 2005,The Linkoping University, Linkoping, Sweden, 17 August 2005 – 6 January 2006, The University of Minnesota-Twin Cities campus, The Moscow Power Institute, Leipzig Technical University, The University of Arizona, and Arizona State University. His work centers on artificial intelligence and soft computing, decision analysis and control. He had worked for Berkeley Initiative in Soft Computing, University of California, Berkeley. He is a senior member of IEEE and consultant for international corporations.