Đào tạo Đại học Thông tin chung Giới thiệu về đối tác
English

Giới thiệu về đối tác

Đối tác mà Khoa ĐTVT chọn tham khảo chương trình là khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). NUS là một đại học công lập hàng đầu khu vực và thế giới. Đây là một trong những điểm quan trọng cung cấp các ý tưởng tiên phong …

Đọc tiếp »