Đối ngoại Giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài
English

Danh sách giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài đến khoa Điện tử ...

1. GS.TS. Nguyễn Hoàng Hà
Nơi công tác: Đại học Saskatchewan Canada

Thời gian công tác: 15/04/12 - 27/04/12

Mục đích tại Việt Nam:

Tham gia giảng dạy
Trình bày seminar khoa học
Trao đổi xây dựng các đề tài nghiên cứu với Canada
Tư vấn cho Khoa ĐTVT về phát triển nhóm ngành Truyền thông và Mạng

2.  GS. Alain Boucher
Nơi công tác: Viện IFI Pháp

Thời

Đọc tiếp »