Giải pháp ứng dụng công nghệ ICT trong giảm thiểu khí thải CO2

Người trình bày: Ông Michel IDA, CEA Open Innovation Director

Thời gian: 10h00, sáng ngày Thứ 6, ngày 15/6/2012.

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt:

Ông Michel IDA, Giám đốc Open Innovation của CEA (Uỷ ban năng lượng nguyên tử Pháp), đồng thời là Giám đốc của MINATEC IDEAs Lab, Grenoble, Cộng hoà Pháp sẽ có buổi seminar trình bày về Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông trong việc giảm thiểu khí thải CO2 với factor = 10 (Open Innovation for Carbon Reduction).  Dự án này đã thu hút được gần 20 đối tác nổi tiếng từ công nghiệp và đại học tham gia như: CEA (LETI, LIST, LITEN), Orange Telecom, STMicroelectronics, Renault, Bouygues (Bouygues Telecom, Bouygues construction, Bouygues Immobilier, COLAS, TF1, Alstom) , UPMF, Grenoble INP…  và nhiều chuyên gia đến từ 12 nước khác nhau.