Đối ngoại Đối tác
English

Đối tác

Từ những nhóm nghiên cứu, những hướng nghiên cứu đã định hình và bắt đầu phát triển, bước đột phá tiếp theo là tiếp tục hỗ trợ để tạo dựng được một vài trường phái KHCN có uy tín trong nước và quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với …

Đọc tiếp »