Sinh viên Điều kiện học tập
English

Điều kiện học tập

Tại khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Công nghệ, sinh viên được tham gia đào tạo trong một môi trường giảng dạy hiện đại với máy chiếu phục vụ cho giảng dạy bằng máy tính, phòng máy tính hiện đại được kết nối Internet liên tục, thư viện giáo trình, tài liệu …

Đọc tiếp »