Sau đại học Đào tạo tiến sĩ
English

Đào tạo tiến sĩ

1. Mục tiêu Đào tạo Tiến sĩ
 Ở bậc tiến sĩ, Viện Điện tử – Viễn thông đào tạo theo hai chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông.Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ …

Đọc tiếp »